zápasenie
   

  CENTRU REPREZENTÁCIE KADETOV V GR-ŠTÝLE V ŠAMORÍNE

  Kde? ŠAMOřÍN
  Kedy? 01.01.2009
 

Nový rok v našom klube priniesol veľké zmeny. Tréneri si zvyšovali kvalifikácie za účelom skvalitnenia práce s našimi zápasníkmi. Predseda klubu Zoltán Szeiler získal kvalifikáciu 2, tak isto ako Ladislav Fodor a Štefan Horváth kvalifikáciu 1. Štefan Horváth sa s účinnosťou od 1.1.2009 stal trénerom reprezentácie kadetov v grécko - rýmskom štýle zápasenia.


 

Mesto Šamorín


 

Sponzori

Mesto Šamorín