zápasenie
   

  CENTRU REPREZENTÁCIE KADETOV V GR-ŠTÝLE V ŠAMORÍNE

  Kde?
  Kedy? 01.01.2006
 

Nový rok v našom zapasníckom klube začal zmenami.Naši tréneri si zvyšovali kvalifikácie za účelom kvalitnejšej práce s našimi zverencami. Predseda nášho klubu Zoltán Szeiler získal kvalifikáciu 2,Fodor Ladislav tak isto 2 a Štefan Horváth kvalifikáciu 1. Štefan Horváth bol od 1.1.2009 menovaný za trénera reprezentácie kadetov v grécko - rýmskom stýle zápasenia.


 

Mesto Šamorín


 

Sponzori

Mesto Šamorín