zápasenie
   

  Členovia

  Meno Rok narodenia Poznámky
1.Ahmeti Jusuf1994 2.na M-SR ml.¾.gr.¹.2007
2.Csuvara Denis1997
3.Csuvara Milo¹19952.na M-SR ml.¾.2008gr.¹., 2. miesto ml.¾. 2007 voµ.¹.
4.Cvingerová Monika19901.M-SR 2008,5.ME 2008
5.Czvedler Jozef1969
6.Czvedler Tomá¹1993
7.Èech Dávid19951.na M-SR ml.¾.2008gr.¹.a v.¹
8.ÈUKAN JURAJ2005
9.Fitos Peter19842.na M-SR sen.2008 gr.¹.
10.Forgó Erik1999
11.Forgó Imrich1970
12.Forgó Imrich19945. miesto M SR gr.¹. 2007 st.¾. 6. miesto M SR gr.¹. 2007 ml.¾
13.Holocsi Bence2000
14.Holocsi Csaba
15.Horváth ©tefan1976TRÉNER
16.Horváthová Kristína1998
17.Kovács Gejza19881. miesto M SR juniorov 2008
18.Kovács Klaudio
19.Liptai Tomá¹2000
20.MARCHEVKA JAKUB2002
21.Nagy Krisztián
22.Oláh Oliver1968Tréner
23.Õry Viktor19953.M-SR 2008
24.Pajli Ádam1999
25.PLAVY ZOLTÁN
26.Simon Krisztián19943. M-SR 2008
27.Staòo Tibor1985
28.Stimm Tomá¹19925.na M-SR st.¾.2006gr.¹. 4.na M-SR st.¾.2007 gr.¹. 4.na M-SR st.¾. 2007 v.¹.
29.Szeiler Mátyás2003
30.Szeiler Zoltán19952.M-SRgr a v¹ 2008
31.Szeiler Zoltán1969
32.Szeilerová Marika2000
33.TOMÁ© KISS


 Fotky         
         

Ahmeti Jusuf

Csuvara Milo¹

Cvingerová Monika

Czvedler Tomá¹

Èech Dávid

 

Fitos Peter

Forgó Erik

Forgó Imrich

Holocsi Bence

Holocsi Csaba

 

Horváth ©tefan

Kovács Gejza

Liptai Tomá¹

Nagy Krisztián

Oláh Oliver

 

Õry Viktor

Pajli Ádam

Simon Krisztián

Staòo Tibor

Stimm Tomá¹

 

Szeiler Mátyás

Szeiler Zoltán

 

Mesto ©amorín


 

Sponzori

Mesto Šamorín